Advies

Uw missie, visie, strategie & doelstellingen op orde? Mooi! Als MT op 1 lijn zitten? Fantastisch! Daarna komen vaak de o zo belangrijke implementatievragen naar boven. Hoe betrekken we nu onze medewerkers en hoe zorgen we ervoor dat ook zij meegaan in de voorgestelde koerswijziging? En wat verwachten we van hen? Veranderen taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden of verwachten we ‘alleen maar’ ander gedrag?Wat betekent dit eigenlijk voor de onderlinge samenwerking? En zal ik zelf ook iets anders moeten laten zien?